Solidariteit in pensioenen (SiP)

Deze enquête is gehouden voor het onderzoek naar de opvattingen van werkenden over solidariteit binnen de aanvullende pensioenen. Dat onderzoek heeft het SCP uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de dialoog over de toekomst van het pensioenstelsel.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: personen van 16 jaar en ouder die betaald werk verrichten in loondienst, werken of meewerken in gezins- of familiebedrijf, of die zelfstandige, freelancer of vrije beroepsbeoefenaar zijn

Soort onderzoek: enquête

Entiteiten: personen

Steekproefkader: CentERpanel

Steekproefmethode: selectie uit panel

Verzamelmethode: internetvragenlijst

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: CentERdata

Frequentie: eenmalig

SiP 2014

Veldwerkperiode: 21 tot en met 25 november 2014; 28 november tot en met 2 december 2014

Steekproefomvang: 1472 personen in het panel voldoen aan de criteria

Respons: 1036 personen hebben de vragenlijst volledig ingevuld (70%)