Survey integratie nieuwe groepen (SING)

De Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) sluit aan op het in 2006 uitgevoerde SIM-onderzoek en de SPVA-onderzoeken, met name dat van 2003 dat zich richtte op allochtonen uit vluchtelingenlanden. Het SING-onderzoek is opgezet om inzicht verkrijgen in de (sociaal-culturele) integratie van zes zogenoemde nieuwe groepen, te weten Iraniërs, Irakezen, Afghanen, Somaliërs, Polen en Chinezen. Daarnaast is een autochtone referentiegroep in het onderzoek betrokken.

In het onderzoek is naast allerlei achtergrondgegevens gevraagd naar opleidingen, werkervaring, attituden ten aanzien van werk, sociale contacten, integratie, mening over de eigen groep en andere etnische groepen, het gebruik van verschillende media, het gevoel van veiligheid en sport- en andere vrijetijdsbesteding.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: personen van 15 jaar en ouder uit nieuwe groepen in Nederland: Iraniërs, Irakezen, Afghanen, Somaliërs, Polen en Chinezen, plus een autochtone referentiegroep

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Entiteiten: personen

Steekproefkader: personensteekproefkader van het CBS op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie

Steekproefmethode: tweetrapssteekproef per doelgroep (gemeente, persoon)

Verzamelmethode: Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)

Weging: per herkomstgroep naar geslacht, leeftijdsklasse, woonplaats, inschijrvingsduur en type huishouden

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: Veldkamp

Frequentie: eenmalig in 2009

SING 2009

Veldwerkperiode: medio februari 2009 tot medio februari 2010

Steekproefomvang: 12.958 benaderbare personen

Respons: 6.911 geslaagde interviews (53%)