Toekomstonderzoek 2004 (TOS)

In het Sociaal en Cultureel Rapport 2004 is speciale aandacht besteed aan de toekomstverwachtingen van de Nederlandse bevolking over een breed scala aan onderwerpen. Om inzicht te krijgen in de algemene verwachtingen voor het jaar 2020, de persoonlijke verwachtingen op langere termijn en de wensen en angsten voor de maatschappij en zichzelf is het onderzoek Toekomstverwachtingen gehouden. Hierin zijn vragen gesteld over verwachtingen, vrijetijdsbesteding, politiek en democratie, minderheden, arbeidsmarkt, wonen, werk en zorg, veiligheid, onderwijs, gezondheid en zorg, sociale zekerheid, ICT, toekomstbeeld en achtergrondkenmerken. Deze onderwerpen stonden in het teken van de toekomst, maar een aantal vragen had daarnaast ook betrekking op het verleden en/of heden.
Het toekomstonderzoek is te verkrijgen via DANS Easy.

Doelpopulatie:                                Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder

Soort onderzoek:                            Enquête

Verzamelmethode:                       Schriftelijke vragenlijst

Steekproefeenheid:                      personen

Opdrachtgever:                               Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie en looptijd:                Eenmalig in 2004

Respons:                                            2251 personen (68%)