Transgenderonderzoek Nederland (TON)

Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het SCP onderzoek gedaan naar de ervaringen van transgenders om in beeld te brengen welke problemen zij ervaren en welke punten van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van het transgenderbeleid van de overheid.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: in Nederland woonachtige personen van 16 jaar of ouder met een ambivalente of tegengestelde genderidentiteit

Soort onderzoek: enquĂȘte

Entiteiten: personen

Steekproefmethode: respondent-driven sampling (RDS: geavanceerde sneeuwbalmethode), aangevuld met convenience sampling (zelfaanmelding via openbare link) en selectie uit TNS Nipobase

Verzamelmethode: online vragenlijst

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: TNS Nipo

Frequentie: eenmalig in 2012 met een longitudinaal vervolgonderzoek in 2015

TON 2015

Veldwerkperiode: 8 mei 2015 tot en met 1 juni 2015

Steekproef: 359 respondenten uit 2012 die hadden aangegeven mee te willen doen aan een vervolgonderzoek

Respons: 213 personen (59%) (32 uit TNS Nipobase, 181 externe respondenten)

TON 2012

Veldwerkperiode: 5 september 2011 tot en met 15 april 2012

Respons: 464 personen met een volledig ingevulde vragenlijst: 147 via RDS; 249 via openbare link en 68 via TNS Nipobase