Verkenning energietransitie (VET)

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) doet onderzoek naar de maatschappelijke en sociale aspecten van de transitie-agenda’s op weg naar een duurzame samenleving. Voor dit onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld waarin wordt gevraagd naar meningen over en ervaringen met verschillende aspecten van duurzaamheid. De vragenlijst is afgenomen onder deelnemers van  het LISS-panel van CentERdata.

De databestanden worden beschikbaar gesteld via de LISS data website.

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek: Enquête

Verzamelmethode: Online vragenlijst

Steekproefeenheid: Persoon

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie en looptijd: Eenmalig in 2019

Respons

Netto respons(aantallen)

Netto respons (percentage)

2019

2384

69%