Vrijetijdsomnibus (VTO)

De Vrijetijdsomnibus (VTO) is opgezet om ontwikkelingen in kernindicatoren voor sport- en cultuurbeleid mee vast te stellen. Het onderzoek bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en sportbeoefening, waarbij de interesse in, bezoek aan en beoefening van sport en cultuur centraal staat. Daarnaast wordt elke twee jaar een bepaald  thema verder uitgediept.

De te meten variabelen zijn in overleg met vertegenwoordigers van de sport- en cultuursector en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (OC&W en VWS) tot stand gekomen.

Doelpopulatie: in Nederland woonachtige personen van zes jaar of ouder

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Verzamelmethode: CAWI (Computer assisted web interviewing) en CAPI (Computer assisted personal interviewing)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie: tweejaarlijks, vanaf 2012

Respons:

Netto respons (aantallen)

Netto respons (percentage)

VTO2018

3425

48%

VTO2016

3101

66%

VTO2014

3040

54%

VTO2012

3138

58%