Vrouwen in besluitvorming (VIB)

Het onderzoek Vrouwen in besluitvorming wordt uitgevoerd om het aandeel van vrouwen en mannen in besluitvormende posities in de markt en de civiele maatschappij te meten. Dit onderzoek wordt gehouden in het kader van de Emancipatiemonitor, die ten doel heeft een dwarsdoorsnede te geven van het verloop van het emancipatieproces.

De VIB-bestanden zijn gedeponeerd bij DANS.

Korte onderzoeksbeschrijving

Doelpopulatie: Ondernemingen, non profitorganisaties en maatschappelijke organisaties

Steekproefeenheid: organisatie

Steekproefmethode: selectiecriteria: grootste ondernemingen op grond van de omvang van het eigen vermogen; non profitorganisaties op grond van omvang van het 'verzorgingsgebied' of de cliëntenpopulatie of het vervullen van een centrale besturende, toezichthoudende of controlerende rol; maatschappelijke organisaties met meer dan 50.000 leden of donateurs

Steekproefomvang: gestreefd wordt naar 250 grote ondernemingen; 250 non profitinstellingen, verdeeld over de sociaal economische hoek en de sector zorg en welzijn, en 100 grote maatschappelijke organisaties

Verzamelmethode: computerondersteunde telefonische vragenlijst (CATI)
vanaf 2008 schriftelijke of on line vragenlijst na telefonische benadering

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie: vanaf 2000 tweejaarlijks

VIB 2020

Veldwerkperiode: augustus tot en met december 2020

Veldwerk: Panteia

Respons: netto  363 organisaties: 125 ondernemingen, 158 non-profitinstellingen, 80 maatschappelijke organisaties; respons plus organisaties waarvan informatie via internet verkregen is: 414 organisaties: 163 ondernemingen, 167 non-profitinstellingen, 84 maatschappelijke organisaties

VIB 2018

Veldwerkperiode: april tot en met juni 2018

Veldwerk: Panteia

Respons: netto  274 organisaties: 68 ondernemingen, 132 non-profitinstellingen, 74 maatschappelijke organisaties; respons plus organisaties waarvan informatie via internet verkregen is: 414 organisaties: 145 ondernemingen, 183 non-profitinstellingen, 86 maatschappelijke organisaties

VIB 2016

Veldwerkperiode: maart tot en met juni 2016

Veldwerk: Panteia

Respons: netto  263 organisaties: 77 ondernemingen, 111 non-profitinstellingen, 75 maatschappelijke organisaties; respons plus organisaties waarvan informatie via internet verkregen is: 374 organisaties: 125 ondernemingen, 166 non-profitinstellingen, 83 maatschappelijke organisaties

VIB 2014

Veldwerkperiode: maart, april en mei 2014

Veldwerk: Panteia

Respons: 553 organisaties: 250 ondernemingen, 211 non-profitinstellingen en 92 maatschappelijk organisaties

VIB 2012

Veldwerkperiode: april, mei en juni 2012

Veldwerk: Panteia/Stratus

Respons: 182 ondernemingen; 167 non-profitinstellingen; 79 maatschappelijk organisaties

VIB 2010 (P1849)

Veldwerkperiode: 31 mei 2010 tot en met 12 augustus 2010

Veldwerk: GfK Panel Services Benelux

Respons: 111 ondernemingen;141 non-profitinstellingen;61 maatschappelijk organisaties

VIB 2000

Veldwerkperiode: voorjaar 2000

Veldwerk: Intomart

Respons: 191 ondernemingen; 206 non profitinstellingen (80 uit de sociaal economische sector en 126 uit zorg en welzijn); 85 maatschappelijke organisaties

VIB 2002 (P1598)

Veldwerkperiode: voorjaar 2002

veldwerk: SEOR b.v.

Respons: 154 ondernemingen; 177 non profitinstellingen (73 uit de sociaal economische sector en 134 uit zorg en welzijn); 72 maatschappelijke organisaties

VIB 2004 (P1714)

Veldwerkperiode: voorjaar 2004

veldwerk: SEOR b.v.

Respons: 151 ondernemingen; 197 non profitinstellingen (75 uit de sociaal economische sector, 114 uit zorg en welzijn en 8 uit cultuursector); 86 maatschappelijke organisaties

VIB 2006 (P1715)

Veldwerkperiode: voorjaar 2006

Veldwerk: SEOR b.v.

Respons: 127 ondernemingen; 204 non profitinstellingen (73 uit de sociaal economische sector, 131 uit zorg en welzijn); 67 maatschappelijke organisaties

VIB 2008 (P1848)

Veldwerkperiode: 26 mei tot en met 11 juli 2008

Veldwerk: I&O Research

Respons: 139 ondernemingen; 110 non-profitinstellingen; 110 maatschappelijk organisaties