Dr. E.M. (Esther) van den Berg
Beeld: Valerie Kuypers

Dr. E.M. (Esther) van den Berg

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Civil society, participatie en lokaal sociaal beleid
Werkt bij
Programma Lokaal. Het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat
Telefoonnummer
e.van.den.berg@scp.nl

Esther van den Berg studeerde Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij promoveerde in 2001 aan de Universiteit Utrecht op een studie naar de politieke invloed van maatschappelijke organisaties op het Nederlands mensenrechtenbeleid. In 2012-2014 was Esther gedetacheerd aan het University College Roosevelt van de Universiteit Utrecht aan het onderzoek Meerwaarde van Mensenrechtensteden over mensenrechten en lokaal beleid.

Civil society

Sinds 2003 werkt Esther bij het SCP. Zij schreef over maatschappelijke organisaties, participatie en zelfgeorganiseerde verbanden in de civil society. Verder deed zij onderzoek naar leefbaarheid in stadswijken, de transities in het sociaal domein en sociale netwerken bij ouderschap en opvoeding. Momenteel werkt zij mee aan onderzoek naar informele hulpbronnen in jeugdbeleid en niet-bereik in het sociaal domein.

Beknopte bibliografie

  • Simone de Roos, Freek Bucx en Esther van den Berg (2021). Sociale netwerken van ouders. Steun bij opvoeding en andere ouderschapstaken. Den Haag: SCP.
  • Esther van den Berg en Ineke Boerefijn (2020). Mensenrechten: vrijheid in het leven van alledag. In: Froukje Demant et al. De stand van vrijheid. Vrijheid in Nederland 75 jaar na de bevrijding Amsterdam/Den Haag: Nationaal Comité 4 en 5 mei en SCP.
  • Berg, Esther van den (2018). Informele ondersteuning. In: Lia van der Ham, Maaike den Draak, Wouter Mensink, Peggy Schyns, Esther van den Berg m.m.v. Pepijn van Houwelingen en Isabella van de Velde. De Wmo 2015 in praktijk. De lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Berg, Esther van den, Maaike den Draak, Simone de Roos (2017). Onderweg in het sociaal domein. Ervaringen in drie gemeenten met de decentralisaties in 2016-2017. (Deel C) In: Evert Pommer en Jeroen Boelhouwer (red.). Overall rapportage sociaal domein 2016. Burgers (de)centraal. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Esther van den Berg (2016). Making human rights the talk of the town: civil society and Human Rights Cities, a case study of the Netherlands (p. 44-63). In: Barbara Oomen, Martha Davis and Michele Grigolo (eds.). Global Urban Justice: The Rise of Human Rights Cities. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Esther van den Berg en Barbara Oomen (2014). Mensenrechten en lokaal beleid. Handreiking voor beleidsmakers. Den Haag: University College Roosevelt (Universiteit Utrecht) / Platform31.
  • Esther van den Berg, Pepijn van Houwelingen en Joep de Hart (2011). Informele groepen. Verkenningen van eigentijdse bronnen van sociale cohesie. Den Haag: SCP.