Sociale netwerken van ouders

Auteurs: Simone de Roos, Freek Bucx en Esther van den Berg
ISBN: 9789037709773

Ouders zijn hoofdverantwoordelijk voor het grootbrengen van hun kinderen. Mensen uit het netwerk van ouders kunnen daarbij helpen, bijvoorbeeld door het geven van advies en praktische of emotionele steun. De waarde die sociale netwerken voor ouders kunnen hebben heeft de aandacht van de overheid, zeker sinds de decentralisaties in het sociaal domein in 2015. Het SCP onderzocht met bestaande surveys en nieuwe diepteinterviews met ouders de rol van Sociale netwerken van ouders bij de opvoeding en andere ouderschapstaken. Uit dit onderzoek blijkt dat steun vanuit het eigen netwerk voor ouders vaak positieve effecten en opbrengsten heeft, maar ook kan leiden tot onzekerheid. De toegang tot sociale netwerken is niet voor alle ouders gelijk. 
Juist ouders in een kwetsbare positie kunnen minder vaak terugvallen op een steunend netwerk. Daarnaast zitten er grenzen aan de inzetbaarheid van het netwerk. Een deel van de ouders wil bijvoorbeeld geen steun vanwege privacy- en schaamtegevoelens.

Gebruikte databestanden