De stand van vrijheid, 75 jaar na de bevrijding

Vrijheid is werk in uitvoering

Auteurs: Esther van den Berg, Sjoerd Beugelsdijk, Ineke Boerefijn, Andries van den Broek, Eric Cillessen, Jaco Dagevos, Paul Dekker, Froukje Demant, Pepijn van Houwelingen, Jan van Kooten, Krimp, Marjolijn Olde Monnikhof, Kim Putters en Josje den Ridder
ISBN: 9789037709452

Extra nawoord bundel stand van Vrijheid in verband met de coronacrisis

De stand van vrijheid

In deze gezamenlijke bundel van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en het Sociaal en Cultureel Planbureau verkennen we de stand van vrijheid in Nederland: hoe beleeft de bevolking vrijheid en hoe geeft men er in de dagelijkse praktijk vorm aan? Hierbij is ook oog voor mogelijke spanningsvelden of dilemma’s in het heden en de nabije toekomst. Want wat betekent vrijheid in het hedendaagse Nederland, 75 jaar na bevrijding?

Bij de totstandkoming van deze bundel was nog geen sprake van de coronacrisis. De inhoud van de bundel is daarmee niet minder relevant: het zet 75 jaar vrijheid in een nog breder perspectief. Ook nu blijkt weer hoe actueel vrijheid is. Wanneer we zoekende zijn naar een evenwicht tussen individuele vrijheid en het maatschappelijk belang. Vrijheid is en blijft – ook nu – werk in uitvoering. Vrijheid is nooit af.

Gebruikte bestanden

Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2008/1-2019/3

Denkend aan Nederland 2018

Progressiviteit en conservatisme 1966, 1970

Culturele Veranderingen 1975-2016/’17

Nationaal Vrijheidsonderzoek 2019 (Nationaal Comité 4 en 5 mei)

Doelgroepenonderzoek WOII 2018 (Platform WO2)