Dr. W.W.J. (Willem) Huijnk

Dr. W.W.J. (Willem) Huijnk

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Migranten, arbeidsmarktpositie, islam, sociaal-culturele positie, beeldvorming, diversiteit
Werkt bij
Programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid
Telefoonnummer
06 1184 8108
E-mailadres
W.huijnk@scp.nl

Willem werkt sinds 2010 bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sindsdien heeft hij meegewerkt aan tal van onderzoeken rondom integratie- en diversiteitsvraagstukken. Hij heeft bijvoorbeeld bijdragen geleverd aan diverse Jaarrapporten Integratie. Ook is hij projectleider geweest bij verdiepende studies naar homoacceptatie, sociaal-culturele afstand, de arbeidsmarktpositie en de islam. Zijn onderzoeksthema’s zijn zeer divers, en omvatten onder andere de arbeidsmarktpositie, wonen, criminaliteit, religie, sociale contacten, identificatie, wederzijdse beeldvorming en waardeoriëntaties.

Beknopte bibliografie