Dr. W.J.J. (Willem) Huijnk
Beeld: Valerie Kuypers

Dr. W.J.J. (Willem) Huijnk

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Minderheidsgroepen, arbeidsmarktpositie, religie, sociaal-culturele positie, beeldvorming, diversiteit, LHBTI+
Werkt bij
Programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid
E-mailadres
w.huijnk@scp.nl

Willem werkt sinds 2010 bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Sindsdien heeft hij meegewerkt aan tal van onderzoeken rondom integratie, diversiteit en de positie van minderheden in de samenleving. Hij heeft bijvoorbeeld verdiepende studies uitgevoerd naar LHBTI+’s, (on)gelovigen, vluchtelingen en andere personen met een migratieachtergrond. Zijn onderzoeksthema’s zijn zeer divers, en omvatten onder andere de arbeidsmarktpositie, religie, sociale contacten, identificatie, welzijn, wederzijdse beeldvorming en waardeoriëntaties.

Beknopte bibliografie