Met beleid van start

Over de rol van beleid voor ontwikkelingen in de positie en leefsituatie van Syrische statushouders

Auteurs: Willem Huijnk, Jaco Dagevos, Maja Djundeva, Djamila Schans, Ellen Uiters (RIVM), Annemarie Ruijsbroek (RIVM), Martine de Mooij (CBS)
ISBN: 978 90 377 0974 2

Gericht overheidsbeleid voor statushouders zoals het opvang-, inburgerings- en spreidingsbeleid is belangrijk voor een succesvolle integratie van Syrische statushouders. Zo dragen een korte en actieve opvangperiode, het afronden van de inburgering en spreiding naar een woongemeente met een lage werkloosheid bij aan het hebben van betaald werk.

Een actieve en korte opvangperiode is bovendien goed voor een betere Nederlandse taalbeheersing. Gunstige ervaringen met het beleid vergroten het vertrouwen in instituties en de identificatie met Nederland. Deze bevindingen zijn van belang voor het nieuwe inburgeringsstelsel dat in 2022 van kracht wordt. 

Gebruikte databestanden