Buiten kerk en moskee

Religie in een pluriforme samenleving. Diversiteit en verandering in beeld. 

Auteurs: Joep de Hart, Pepijn van Houwelingen, Willem Huijnk

Buiten kerk en moskee
Beeld: ©HH

Nederland is geen gelovig land meer. Atheïsten en agnosten vormen inmiddels een meerderheid onder de bevolking. Religieuze groepen zijn nu minderheden in Nederland. Daarmee is voor de meeste mensen de zoektocht naar zingeving en zelfverwezenlijking een individuele zaak. Deze maatschappelijke ontwikkelingen hebben niet alleen gevolgen voor individuen, maar ook voor de verhoudingen tussen verschillende groepen, en onze samenleving als geheel. Dat blijkt uit het onderzoek Buiten kerk en moskee van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Gebruikte databestanden