Tijdelijk werk geven

Invloed van laagconjunctuur en langdurende ziektegevallen.

Auteurs: Edith Josten en Jan Dirk Vlasblom.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0872 1.
Als elektronische publicatie verkrijgbaar; niet in druk.

Het aantal werknemers met een tijdelijk contract steeg de afgelopen 15 jaar flink.

Daarvoor zijn verschillende verklaringen geopperd.

Deze verkennende studie behandelt twee daarvan: de ongunstige economie in de jaren hiervoor en de gegroeide werkgeverslasten bij langdurende ziekte.

In hoeverre hangen eigen ervaringen van werkgevers samen met het gebruik van tijdelijke contracten?

Gebruikte databestanden