Dr. M.H.C. (Mariska) Kromhout
Beeld: Valerie Kuypers

Dr. M.H.C. (Mariska) Kromhout

Functie
Senior wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Sociaal domein, jeugd en onderwijs
Werkt bij
Programma Participatie, talentontwikkeling en kansengelijkheid
E-mailadres
m.kromhout@scp.nl

Mariska Kromhout (1971) studeerde Orthopedagogiek en Leerproblemen aan de Universiteit Leiden. Daarna deed zij onderzoek voor de Projectgroep Evaluatie Welzijn 0-18-jarige Allochtonen (PEWA). In 2002 promoveerde zij in Leiden op een onderzoek naar Marokkaanse jongeren in de residentiële jeugdhulpverlening. Van oktober 2001 tot en met februari 2011 was Mariska werkzaam bij het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij deed daar met name onderzoek op het terrein van asiel en migratie. Van maart 2011 tot juli 2018 was Mariska bij het SCP werkzaam als projectleider van de tweede Wmo-evaluatie en de evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg. In de jaren daarna deed Mariska onderzoek naar maatwerk in het basisonderwijs en werkte zij aan een overzicht van de resultaten van vijf jaar decentralisaties in het sociaal domein. Van 1 januari 2021 tot 1 april 2023 was zij programmaleider van het programma ‘Lokaal: het sociaal domein en de kracht van de lokale verzorgingsstaat’. Op dit moment werkt zij bij het programma ‘Participatie, Talentontwikkeling en Kansengelijkheid'. 

Beknopte bibliografie

  • Kromhout, Mariska, Patricia van Echtelt en Peteke Feijten (2020). Sociaal domein op koers? Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Kromhout, Mariska, Nora Kornalijnslijper en Mirjam de Klerk (red.) (2018). Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Smit, Monika, Moira Galloway, Vina Wijkhuijs and Mariska Kromhout (2016). The ‘Pardon Regulation’: implementation and outcome of a regularisation programme in the Netherlands. Migration Letters, jg. 13, nr. 1, p. 327-335.
  • Berg, Esther van den, Maaike den Draak, Karin Wittebrood en Mariska Kromhout (2016). Van start in het sociaal domein. Ervaringen in drie gemeenten met de decentralisaties in 2015. In Evert Pommer en Jeroen Boelhouwer (red.), Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de transitie (p. 275-357). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Galloway, Moira, Monika Smit and Mariska Kromhout (2014). Between Control and Support. The Protection of Unaccompanied Minor Asylum Seekers at Risk: The Dutch Case. International Migration, jg. 53, nr. 4, p. 51-61.
  • Kromhout, Mariska et al. (2014). De Wmo in beweging. Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.