Verzorgd in Europa: kerncijfers 2011

Een vergelijking van de langdurige zorg van 50-plussers in zestien Europese landen.

Auteur(s): Debbie Verbeek-Oudijk, Isolde Woittiez, Evelien Eggink, Lisa Putman
ISBN/ISSN/anders978 90 377 0761 8

Herziening gerapporteerde cijfers onbetaald zorggebruik

In hoofdstuk 6 in de publicatie Who Cares in Europe (Verbeek-Oudijk et al. 2014) en pagina 16 van Verzorgd in Europa: kerncijfers 2011 (Verbeek-Oudijk et al. 2015) presenteren we cijfers over het gebruik van onbetaalde zorg in zestien Europese landen in het jaar 2011. Deze cijfers blijken helaas onjuist en moeten niet langer worden gebruikt. In de publicatie Verzorgd in Europa: kerncijfers 2013 vindt u de nieuwste gegevens over het jaar 2013. Een toelichting vindt u bijgevoegd erratum. Mocht u geïnteresseerd zijn in de gegevens die betrekking hebben op het jaar 2011, neem dan contact met ons op.

In de Nederlandse langdurige zorg voor mensen met gezondheidsbeperkingen zijn dit jaar grote veranderingen doorgevoerd. Tegen de achtergrond van deze veranderingen is het van belang in kaart te brengen hoe andere landen omgaan met langdurige zorg. Welke ontwikkelingen zien we binnen Europa? Welke beperkingen hebben mensen in andere landen, hebben zij de beschikking over een familienetwerk, en welke (betaalde en onbetaalde) hulp en ondersteuning wordt daadwerkelijk geboden?

In Verzorgd in Europa: kerncijfers 2011 brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) voor lezers die de hoofdlijnen snel op een rij willen hebben de belangrijkste bevindingen uit de studie Who cares in Europe? (verschenen in 2014) in kaart. In deze studie heeft het SCP het stelsel van langdurige zorg en het gebruik ervan door zelfstandig wonende 50-plussers in Nederland vergeleken met vijftien andere Europese landen.

Gebruikte databestanden

  • Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
  • Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), Mannheim Research Institute for the Economics of Aging (MEA)