Dr. I.B. (Isolde) Woittiez

Dr. I.B. (Isolde) Woittiez

Functie
Senior wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Vraagmodellen zorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg
Werkt bij
Programma De diverse bevolking van Nederland. Samenleven nu en in de toekomst
Telefoonnummer
06 21 47 67 03
E-mailadres
i.woittiez@scp.nl

Isolde Woittiez studeerde Econometrie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze studeerde af in de richting algemene econometrie. Tussen 1984 en 1989 werkte ze bij de Katholieke Universiteit Brabant aan haar proefschrift op het gebied van econometrie en arbeidsmarkteconomie. Na haar promotie was ze verbonden aan de Universiteit Leiden, op hetzelfde vakgebied (1989-1997).

Vraag naar en gebruik van zorg

Sinds 1998 werkt Isolde bij het SCP. Haar onderzoek spitst zich toe op vraagmodellen naar langdurige zorg, zoals ouderenzorg, GGZ-zorg en gehandicaptenzorg. De modellen monden uit in ramingen van de vraag naar en het gebruik van zorg, en bieden mogelijkheden tot het maken van beleidsevaluaties.

Beknopte bibliografie