Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking: een schatting

Notitie ten behoeve van het IBO-LVB.

Auteurs: Isolde Woittiez, Evelien Eggink en Michiel Ras
ISBN/ISSN/anders: 9789037709056

Het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking_2

In deze notitie maakt het SCP een recente en zo precies mogelijke schatting van het aantal mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB’ers). Het gaat om mensen met een relatief laag IQ en veelal een beperkte sociale redzaamheid. Er zijn geen registraties  van het IQ en/of de sociale redzaamheid van de bevolking. Daarom is het aantal mensen met een LVB (IQ 50-85) niet precies vast te stellen en moet hun aantal worden geschat. De schatting is met grote onzekerheid omgeven omdat de informatie over het aantal mensen in deze groepen nu eenmaal schaars en onvolledig is. Om een idee te geven van deze onzekerheid presenteren we ook een bandbreedte van deze schatting.

Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het Interdepartementaal beleidsonderzoek Mensen met een licht verstandelijke beperking (IBO-LVB). Dit IBO-LVB analyseert of het beleid ten aanzien van de groep (LVB) doelmatiger en doeltreffender kan.

Gebruikte databestanden