Burgerperspectieven 2017|3

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Auteur(s): Josje den Ridder, Paul Dekker, Pepijn van Houwelingen
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0841 7

Burgerperspectieven 2017|3

  • Nederlanders zien zorg, immigratie en inkomensverschillen als eerste prioriteiten voor een nieuw kabinet
  • De economische stemming blijft positief
  • Terreurdreiging speelt vaker een rol bij gevoelens van onveiligheid
  • Nederlanders zijn Europees gezien optimistisch over eigen leven en samenleving
  • Uitkeringsgerechtigden veel somberder over de toekomst dan werkenden
  • Optimisme lastiger te verwoorden dan pessimisme

Gebruikte databestanden