Burgerperspectieven 2014 | 2

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven

Auteurs: Lonneke van Noije, Josje den Ridder en Hanneke Posthumus
ISBN: 978 90 377 0714 4

  • Economische stemming blijft verbeteren
  • Vertrouwen in politiek over dieptepunt eind 2013 heen
  • Meer maatschappelijke aandacht voor gezondheids- en ouderenzorg
  • Ouderen en lageropgeleiden vaker ongerust over ouderenzorg
  • Burgers willen meer geld voor werk, zorg, onderwijs en armoedebestrijding

Kwartaalthema: risico’s en de regelreflex

  • Gezondheid, werk en criminaliteit beleefd als belangrijkste risico’s
  • Burgers zijn risicorealist: pech hoort bij het leven
  • Maar burgers zijn ook regelrealist: regels kunnen de schade beperken