LHBT-monitor 2016

Opvattingen over en ervaringen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen.

Auteur(s): Lisette Kuyper
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0787 8

Bericht, 16 oktober 2017:

Beste lezer,

Voor de LHBT Monitor 2016 hebben we samengewerkt met het CBS. Zij hebben, op basis van hun Veiligheidsmonitor, op ons verzoek data geleverd over o.a. de veiligheidsbeleving van LHB en heteroseksuele burgers. Onlangs zijn we erop geattendeerd door de Universiteit van Amsterdam dat er een verkeerde codering zit in deze data. Dit heeft gevolgen voor hoofdstukken met betrekking tot veiligheid van LHB’s (hoofdstuk 7) en de sociaaldemografische positie van LHB’s (hoofdstuk 4, tabel  4.3 en 4.4) van de LHBT Monitor 2016. De herziene versie van de publicatie vindt u hier in pdf. De gedrukte versie is niet meer beschikbaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met Lisette Kuyper.

Dit rapport geeft de meest recente informatie over de houding van de bevolking tegenover lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (LHBT’s) en de maatschappelijke positie op basis van grootschalige bevolkingsstudies. We analyseren de houding van de bevolking in verschillende Europese landen en in Nederland en besteden aandacht aan verschillende aspecten van de leefsituatie van LHB’s, zoals werksituatie, werkbeleving, leefstijl, veiligheidsbeleving en slachtofferschap van geweld.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Directie Emancipatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Gebruikte databestanden