SCP Leefsituatie-index (SLI)

Met de leefsituatie-index volgt het SCP de ontwikkeling van het individuele welzijn en de welvaart in Nederland. De gegevens op grond waarvan de SCP Leefsituatie-index wordt bepaald, zijn in 1997, 1999 en 2002 in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau door het CBS verzameld als module van het Permanent onderzoek naar de leefsituatie (POLS).

De SCP Leefsituatie-index is de opvolger van de Welzijnsindex die met behulp van vroegere leefsituatieonderzoeken (LSO en  DLO) werd berekend. In 2004 en 2006 zijn de gegevens voor de leefsituatie-index verzameld in het schriftelijke deel van het SCP-onderzoek Culturele veranderingen in Nederland (CV). In 2008 was het een vervolgonderzoek onder respondenten van het EBB-panel van het CBS.

Vanaf 2010/2011 wordt de SLI-vragenlijst weer uitgezet als vervolgonderzoek bij Culturele veranderingen in Nederland (CV).

De SLI-databestanden zijn beschikbaar via DANS Easy.

Doelpopulatie: in Nederland woonachtige bevolking van 18 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Verzamelmethode: tot 2004: computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI), vanaf 2004: schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 2004 en 2006: Intomart GfK

Frequentie: herhaald

SLI 2019/2020 deel 1
Veldwerkperiode: januari 2019 - december 2019
Steekproefomvang: 1173 SLI-toezeggingen onder CV-respondenten
Respons: 1058 ingevulde vragenlijsten (90%)

SLI 2017/2018

Veldwerkperiode: november 2017 tot en met januari 2019

Steekproefomvang: 2406 SLI-toezeggingen onder CV-respondenten

Respons: 2286 ingevulde vragenlijsten (95%)

SLI 2016/2017

Veldwerkperiode: september 2016 tot en met maart 2017

Steekproefomvang: 2436 SLI-toezeggingen onder CV-respondenten

Respons: 2145 volledig ingevulde vragenlijsten (88%)

SLI 2014/2015

Veldwerkperiode: september 2014 tot en met maart 2015

Steekproefomvang: 2364 SLI-toezeggingen onder CV-respondenten

Respons: 1986 volledig ingevulde vragenlijsten (84%)

SLI 2012/2013

Veldwerkperiode: september 2012 tot en met maart 2013

Steekproefomvang: 2557 SLI-toezeggingen onder CV-respondenten (84%)

Respons: 2146 volledig ingevulde vragenlijsten

SLI 2010/2011

Veldwerkperiode: september 2010 tot en met mei 2011

Steekproefomvang: 2652 SLI-toezeggingen onder CV-respondenten

Respons: 2060 volledig ingevulde vragenlijsten (78%)

SLI 2008

Veldwerkperiode: september en oktober 2008

Steekproefomvang: 5294 EBB-respondenten zijn om medewerking gevraagd; 4273 hebben medewerking toegezegd

Respons: 2568 ingevulde vragenlijsten ( 49% / 60%)

Weging: naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, afkomst, regio, onderwijs, beroepsbevolking, positie in huishouden

SLI 2004 en SLI 2006 (als onderdeel van Culturele Veranderingen 2004 en 2006)

Veldwerkperiode: 2004: september 2004 - januari 2005
2006: september 2006 - januari 2007

Steekproefomvang: CV 2004: 3641 adressen, CV 2006: 3635 adressen

Respons: CV 2004: 2155 adressen (59%); 2300 personen, waarvan 2103 personen de schriftelijke vragenlijst hebben ingevuld en 18 jaar of ouder zijn en daarmee tot de SLI-populatie behoren
CV 2006: 1929 adressen (53%); 2087 personen, waarvan 2017 personen de schriftelijke vragenlijst hebben ingevuld en 18 jaar of ouder zijn en daarmee tot de SLI-populatie behoren

SLI als POLS-module (1997, 1999 en 2002)

Veldwerkperiode: 1997: maart - december; maandelijkse deelsteekproeven, 1999: maandelijkse deelsteekproeven, 2002: maandelijkse deelsteekproeven: januari en juli t/m december

Steekproefomvang: 1997: 5817 personen, 1999: 7074 personen, 2002: 6729 personen

Netto respons: 1997: 3243 personen (56%), 1999: 3675 personen (52%), 2002: 3594 personen (53%)