Burgerperspectieven 2016|3

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Auteurs: Paul Dekker, Lisanne de Blok en Joep de Hart.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0810 3.

Burgerperspectieven 2016|3

 • Herstel van vertrouwen in de politiek.
 • Positiever over het eu-lidmaatschap.
 • Vluchtelingen minder in de aandacht.
 • Grote opleidingsverschillen in houding tegenover globalisering.
 • Burgers kennen nationale overheid veel verantwoordelijkheden toe.
 • Kerkgangers maatschappelijk meer betrokken, politiek minder cynisch.

Gebruikte databestanden

 • Continu onderzoek burgerperspectieven (COB)
 • Eurobarometer (Europese Commissie)
 • European Social Survey (Europese Commissie/European Science Foundation)
 • God in Nederland (KRO)
 • International Social Survey Programme (ISSP) (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Lokaal Kiezersonderzoek: LKO 2016