Burgerperspectieven 2018|1

Kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

Auteurs: Paul Dekker, Lia van der Ham en Annemarie Wennekers.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0865 3.
Rapport is ook in druk beschikbaar.

Burgerperspectieven 2018|1

  • Voor het eerst sinds 2008 meer mensen positief dan negatief over de ontwikkeling van Nederland.
  • Toegenomen vertrouwen in rechtspraak en politiek.
  • Minder zorgen over de economie, maar meer over armoede.
  • Nederlanders positief over lokaal bestuur, maar weinig geïnteresseerd.
  • Scepsis over decentralisaties sociaal domein onverminderd groot.

Thema:  Vertrouwen in informatiebronnen

  • Het vertrouwen in verschillende informatiebronnen over klimaatverandering en vaccinaties is toegenomen ...
  • … maar overheidsinformatie wordt bij vaccinaties meer vertrouwd dan bij klimaatverandering.
  • Deskundigheid en onafhankelijkheid wekken vertrouwen.
  • Hogeropgeleiden hebben vaker vertrouwen in informatie van wetenschap en ministerie.

Gebruikte databestanden