Burgerperspectieven 2009 | 3

Derde rapportage in 2009 van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (COB)

Auteurs: Eefje Steenvoorden, Tom van der Meer en Paul Dekker
ISBN: 978 90 377 0447 1

- Verdere afname somberheid over de economie
- Jongere Nederlanders minst bezorgd over de crisis
- Daling beleggingen en pensioenen meest genoemd als crisisgevolgen
- Polarisatie rond PVV neemt toe
- Verschillende argumenten voor en tegen vertrouwen in politici