Burgerperspectieven 2010 | 3

Het derde kwartaalbericht uit het Continu Onderzoek Burgerspectieven (COB) van 2010

Auteurs: Josje den Ridder, Lonneke van Noije enĀ  Eefje Steenvoorden
ISBN: 978 90 377 0508 9

  • Nog steeds weinig zorgen over de eigen portemonnee

  • Stemming over politiek negatief door kabinetsformatie

  • Veiligheid meer een maatschappelijk dan een persoonlijk probleem

  • Gevoel van (on)veiligheid ook een 'kwestie van instelling'

  • Burgers zien meer voor- dan nadelen van mondialisering