Meer democratie, minder politiek?

Een studie van de publieke opinie in Nederland.

Auteur(s): Josje den Ridder, Paul Dekker
ISBN/ISSN/anders978 90 377 0757 1

Er zijn uiteenlopende redenen voor bezorgdheid over de toekomst van de Nederlandse democratie. Eén van die zorgpunten is de opstelling van de demos: de veronderstelling is dat de politieke onvrede groeit en de democratische betrokkenheid afneemt. In deze studie staat de publieke opinie in Nederland centraal. Op basis van bevindingen uit eerder onderzoek en met analyses van een grote variëteit aan enquêtedata geven we inzicht in houdingen en wensen van de bevolking ten aanzien van de democratie en politiek. Hoe beoordelen burgers de Nederlandse democratie? Wat betekent ‘democratie’ eigenlijk voor hen? Wat vinden ze van representatieve en directe democratie en van besluitvorming door onafhankelijke experts? En wat betekent dat voor discussies over democratische vernieuwing en de toekomst van de Nederlandse democratie?

Gebruikte databestanden