Een lang tekort

Langdurige armoede in Nederland.

Auteurs: Jean Marie Wildeboer Schut en Stella Hoff.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0782 3.

Door de economische recessie van de afgelopen jaren is de armoede in Nederland flink toegenomen.

Ook zijn er aanwijzingen dat er steeds meer mensen zijn die ten minste 3 jaar van een inkomen onder de armoedegrens moeten leven. In dit onderzoek richten we ons op die langdurig arme groep.

Aan de orde komen vragen als: om hoeveel mensen gaat het? Is hun aantal inderdaad gestegen en zo ja, gaat het dan om een structurele of slechts tijdelijke stijging als gevolg van de crisis?

Bij welke categorie├źn in de bevolking concentreert de langdurige armoede zich? Zijn dat de klassieke risicogroepen voor armoede, zoals uitkeringsontvangers, of komt het ook voor bij groepen waar je het niet zou verwachten?

Voor het onderzoek maakten we gebruik van administratieve inkomensgegevens over de periode 1989-2013.

Gebruikte databestanden

Inkomenspanelonderzoek (CBS)