Zorg en onbehagen in de bevolking

Een verkenning van de publieke opinie op verzoek van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ter voorbereiding van zijn congres op 10 oktober 2016.

Auteur(s): Paul Dekker, Josje den Ridder, Pepijn van Houwelingen, m.m.v. Sjoerd Kooiker
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0807 3
 

In deze notitie wordt door middel van een keur aan internationale en landelijke enquêtes een beeld geschetst van de publieke opinie over de (gezondheids)zorg. Landen vergelijkend blijken Nederlanders relatief tevreden over de huidige zorg (en de Belgen het meest tevreden), maar zij maken zich wel veel zorgen over de zorg in de toekomst.

Over de medische zorg is men meer tevreden dan over de langdurige zorg. Zorgen komen vooral voort uit wat maatschappelijk en politiek speelt (in de media); niet uit persoonlijke ervaringen. Onderwerpen in de sfeer van gezondheids- en ouderenzorg worden vaak naar voren gebracht als men zelf de belangrijkste problemen in Nederland benoemt of uitlegt waarom men het de verkeerde kant op vindt gaan met ons land. Onzekerheid over de zorg in de toekomst geeft aanleiding tot maatschappelijk onbehagen en voorbeelden uit de zorg lenen zich uitstekend om algemenere gevoelens van collectieve onmacht en onrechtvaardigheid te uiten.

Gebruikte databestanden