Eerste treden op de arbeidsmarkt

Over jonge vrouwen en mannen aan het begin van hun loopbaan.

Online magazine (online): 'Werken: Eerste treden op de arbeidsmarkt'
Auteurs: Ans Merens, Freek Bucx en Christoph Meng (ROA).
ISBN/ISSN/anders: 9789037708233.

Al jarenlang doen vrouwen het beter in het onderwijs dan mannen. Op de arbeidsmarkt wordt deze voorsprong echter niet verzilverd in een betere positie.

Tegenwoordig werken er meer vrouwen dan vroeger, maar nog steeds hebben minder vrouwen dan mannen een baan.

Ook werken vrouwen veel vaker in een deeltijdbaan dan mannen en verdienen zij een lager inkomen mannen.

Het vermoeden bestaat dat deze man-vrouwverschillen al vroeg in de loopbaan ontstaan.

In dit onderzoek gaat daarom de focus uit naar jonge vrouwen en mannen in de leeftijd van 18 tot en met 35 jaar. Doel is te achterhalen of de overgang van school naar werk en het begin van de arbeidsloopbaan anders verloopt voor jonge vrouwen dan voor jonge mannen. Ook gaan we na of de arbeidsmarktpositie van jonge vrouwen en mannen in Nederland verschilt van die van hun leeftijdsgenoten in andere Europese landen.

Dit rapport geeft de eerste uitkomsten weer van een langer lopend onderzoek naar de positie van jonge werkende vrouwen en mannen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau verricht dit onderzoek op verzoek van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW. Het onderzoek is gefinancierd door de directie Emancipatie en de Europese Commissie.

Gebruikte databestanden

  • CBS: Basisregistratie personen (2014), Statistiek werkgelegenheid en lonen (2014) en Statline (2016)
  • EnquĂȘte beroepsbevolking (CBS)
  • EU Labour Force Survey (Eurostat)
  • Schoolverlatersinformatiesysteem (ROA)
  • WO-Monitor (VSNU)