Discriminatie herkennen, benoemen en melden

Dit essay gaat over de ontwikkelingen in meld-, registratie- en survey-gegevens met betrekking tot ervaren discriminatie.

Auteur: Iris Andriessen.
ISBN/ISSN/anders: 9789037708264.
Verschenen als elektronische publicatie; niet verkrijgbaar in gedrukte versie.

Meld- en registratiegegevens van discriminatie bij antidiscriminatievoorzieningen (ADV’s) en politie laten een dalende trend zien.

Een uitzondering daarop vormen meldingen van discriminatie van moslims vanwege hun geloof: deze zijn de afgelopen jaren juist toegenomen.

Ook surveygegevens laten een stijgende trend zien in ervaren discriminatie onder de 4 grootste migrantengroepen.

Het is mogelijk dat de toename in meld- en ervaringsgegevens een toename van incidenten reflecteert.

Anderzijds is het ook mogelijk dat incidenten die eerder niet herkend of benoemd werden als discriminatie, dat nu wel worden. Mogelijk is ook de meldingsbereidheid ten aanzien van moslimdiscriminatie is gestegen. We geven daar in dit essay geen uitsluitsel over, maar beschouwen deze mogelijkheden nader.

Daartoe bekijken we eerst kort een aantal gegevens uit zowel survey-, als registratie- en meldgegevens. Om in deze databronnen terecht te komen moeten incidenten worden herkend en benoemd als discriminatie. We gaan in op een aantal mechanismen dat het voor mensen lastiger of juist makkelijker maakt om discriminatie te herkennen, te benoemen en te melden.

Uiteindelijk kijken we door de bril van dit soort mechanismen naar maatschappelijke ontwikkelingen en duiden we aan de hand daarvan de ontwikkelingen in ervaringen van discriminatie en in meldgegevens.

Gebruikte databestanden