Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Landelijk overzicht van hun leefsituatie in 2015/'16

Auteur(s): Cretien van Campen, Debbie Verbeek-Oudijk
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0838 7

Voor de meest kwetsbaren en oudsten in de samenleving zijn er al eeuwenlang tehuizen waar deze mensen onderdak, eten en verzorging kunnen ontvangen. Tegenwoordig zijn dat de verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Er verandert de laatste jaren echter veel in deze sector. Veel verzorgingshuizen worden gesloten en de resterende gaan samen met verpleeghuizen. Daarnaast is het beleid erop gericht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Mede hierdoor worden tegenwoordig vooral de mensen met de grootste zorgbehoefte in de tehuizen verzorgd.

In ‘Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’ bekijken we de groep ouderen die in verpleeg- en verzorgingshuizen wonen en gaan we in op een aantal belangrijke aspecten van hun leefsituatie. De gegevens die voor dit onderzoek zijn gebruikt, zijn verzameld in de periode  april 2015 - april 2016. Vragen die worden behandeld in dit onderzoek zijn: Waarom zijn de verpleeg- en verzorgingshuisbewoners naar de instelling verhuisd? Hoe is het met hun gezondheid gesteld? Hoe vaak hebben ze nog contact met hun vrienden en familie? Ontvangen zij hulp van hen bij dagelijkse activiteiten, naast de hulp van professionals?

Dit rapport geeft een algemeen beeld van alle verpleeg- en verzorgingshuisbewoners. In het rapport Gelukkig in een verpleeghuis? komen de ervaringen en oordelen van bewoners over de kwaliteit van hun leven en de verzorging aan bod. De gegevens voor dit rapport zijn verzameld door middel van interviews met bewoners die hierover persoonlijk konden worden bevraagd.

Gebruikte databestanden