Onderzoek naar ouderen in instellingen (OII)

Om representatief uitspraken te kunnen doen over de gehele oudere bevolking is ter aanvulling van de beschikbare gegevens over thuiswonende ouderen onderzoek gedaan naar ouderen in instellingen. Met dit onderzoek wordt inzicht te verkregen in het sociale netwerk, de gezondheid, de woonsituatie, de financiële situatie en het gebruik van voorzieningen van ouderen die permanent in een verzorgingshuis of verpleeghuis verblijven.

De bestanden zijn te verkrijgen via DANS Easy

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking van 55 jaar en ouder woonachtig in verzorgingshuis of verpleeghuis; in 1996 en 2000: 65 jaar en ouder

Soort onderzoek: enquête

Steekproefeenheid: persoon

Verzamelmethode: computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI); proxi's schriftelijk (PAPI)

Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk: vanaf 2000: GfK Panel Services Benelux, 2015, 2019: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Berichtgevers: indien noodzakelijk is de vragenlijst proxi afgenomen bij een familielid en een personeelslid

Respons

Periode

Netto respons

2019-2020

1837 (43%)

2015-2016

1616 (66%)

2008-2009

1561

2004

1158

2000

981