Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016

Ontvangen hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding

Auteur(s): Lisa Putman, Debbie Verbeek-Oudijk, Mirjam de Klerk
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0850 9

Vanwege gezondheidsproblemen kunnen mensen voor korte of langere tijd zorg en ondersteuning nodig hebben. De SCP-publicatie Zorg en ondersteuning in Nederland: kerncijfers 2016 zet uiteen hoeveel zelfstandig wonende volwassen Nederlanders in 2016 hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging, verpleging en/of begeleiding ontvingen. In deze publicatie maken wij ook inzichtelijk van wie zij hulp hebben gekregen: van iemand uit het sociale netwerk, of van een professional, betaald uit publieke middelen of uit die van de hulpontvanger zelf. Verder is er speciale aandacht voor het aantal uren zorg en ondersteuning dat mensen in 2016 ontvingen.

Dit is de derde editie in een reeks. In eerdere edities werd informatie over de ontvangen zorg en ondersteuning voor respectievelijk 2014 en 2015 op een rij gezet. De eerste editie, over 2014, ging daarnaast dieper in op de voorkeur voor type hulpverlener en de beschikbaarheid van een sociaal netwerk. In de tweede editie, met informatie over 2015, werden de bekendheid en het contact met het Wmo-loket uitgelicht, evenals de vraag of mensen de hulp ontvangen die zij nodig hebben.

Gebruikte databestanden

Onderzoek zorggebruik - zorgenquête (OZG)