Een lokaal sociaal contract

Voorwaarden voor een inclusieve samenleving.

Auteur: Kim Putters.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0861 5.

Om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen in de samenleving, zijn samenwerking in het sociaal domein en het versterken van de kennisinfrastructuur noodzakelijk.

Van gemeenten en sociale netwerken wordt veel verwacht als het gaat om zorgzaamheid naar hulpbehoevende mensen. Toch ligt er ook een duidelijke opdracht voor de landelijke overheid en kennisorganisaties.

Wat is de sociale basis waar burgers op kunnen rekenen? Wanneer leidt informele hulp tot goede uitkomsten voor mensen en wanneer niet?

Dit essay formuleert een agenda die hierbij de komende tijd aan de orde is. Het is mede gebaseerd op de oratie Was getekend. Op weg naar een vernieuwd sociaal contract in de zorg, door de auteur op 15 september 2017 uitgesproken in Rotterdam. Het essay put daarnaast uit diverse onderzoeken van het SCP.

Gebruikte databestanden