Grenzen aan een leven lang leren

Scholing wordt gezien als belangrijk middel voor werkenden om hun inzetbaarheid op peil te houden.

Auteur: Ralf Maslowski.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0913 1.

Scholing wordt gezien als belangrijk middel voor werkenden om hun inzetbaarheid op peil te houden.

Grenzen aan een leven lang leren

De noodzaak om zich te blijven ontwikkelingen lijkt bovendien, als gevolg van globalisering, robotisering en andere technologische veranderingen, actueler dan ooit tevoren.

Desondanks blijkt dat de deelname aan scholing stagneert. Het is de vraag waardoor dat komt.

In dit onderzoek gaan we na welke belemmeringen burgers ervaren om aan scholing deel te nemen. We gaan daarbij na of deze belemmeringen verschillen voor groepen burgers. Daarbij kijken we zowel naar de houding van burgers tegenover scholing, hun persoonlijke omstandigheden  als de mate waarin randvoorwaarden vanuit de werkgever en het scholingsaanbod aansluiten bij hun behoeften.

Gebruikte databestanden