Dr. R. (Ralf) Maslowski
Beeld: Valerie Kuypers

Dr. R. (Ralf) Maslowski

Functie
Wetenschappelijk medewerker
Specialisme
Onderwijs, leven lang leren
Werkt bij
Programma De diverse bevolking van Nederland. Samenleven nu en in de toekomst
E-mailadres
r.maslowski@scp.nl

Ralf Maslowski (1966) studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Hij promoveerde daar op een onderzoek naar schoolcultuur in het voortgezet onderwijs. Na zijn promotie was hij als universitair docent verbonden aan de Universiteit Twente en de Rijksuniversiteit Groningen, en als stafmedewerker werkzaam bij de Onderwijsraad. Hij heeft zich daar onder meer bezig gehouden met burgerschapseducatie, internationalisering in het onderwijs, decentralisatie en autonomievergroting, en beleidsevaluaties. Ralf is sinds 1 maart 2017 bij het SCP in dienst. Daarnaast heeft een aanstelling van een dag per week bij het GION (Rijksuniversiteit Groningen). Bij het SCP houdt hij zich bezig met onderzoek naar onderwijs, waaronder een leven lang leren.

Beknopte bibliografie

  • Herweijer, L., Maslowski, R., & Rozer, J. (2021). Ongelijke kansen in het onderwijs: In: L. van Noije, D. Verbeek-Oudijk & J. de Haan (Red.), Kwesties voor het kiezen 2021: Analyse van vijf urgente maatschappelijke vraagstukken voor de komende kabinetsperiode (pp. 19-80). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Wanders, F.H.K., Veen, I. van der, Dijkstra, A.B., & Maslowski, R. (2020). The influence of teacher-student and student-student relationships on societal involvement in Dutch primary and secondary schools. In: Theory and Research in Social Education, jg. 48, nr. 1, p. 101-119.
  • Maslowski, R., & Vogels, R. (2019). Onderwijs. In: Sociale staat van Nederland 2019 (pp. 80-101). Den Haag: SCP.
  • Maslowski, R. (2019). Grenzen aan een leven lang leren. Den Haag: SCP.
  • Maslowski, R., & Vlasblom, J.D. (2018). Leidt scholing tot ander werk of ander werk tot deelname aan scholing? In: Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, jg. 34, nr. 3, p. 355-369.