Publiekssamenvatting Legitimiteit en pensioenhervormingen

Vignettenstudie naar voorkeuren voor het pensioenstelsel van zelfstandigen en werknemers.

Auteur: Martin Olsthoorn.
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0915 5.

Door tegenvallende resultaten in de nasleep van de financiële crisis liep het vertrouwen in het pensioenstelsel de afgelopen jaren een deuk op.

Publiekssamenvatting Legitimiteit en pensioenhervormingen

Een breed scala van potentiële oplossingen kwam langs om het vertrouwen in en de legitimiteit van het stelsel te herstellen.

Er is gesproken over keuzevrijheid, maatwerk, transparantie en flexibiliteit.

De theorie leert echter dat legitimiteit niet alleen haar oorsprong kan vinden in de werking van het stelsel volgens geldende normen, maar ook in een als acceptabel beoordeelde hoogte van de uitkering.

Hoe wegen mensen deze bronnen van legitimiteit als het gaat om het pensioenstelsel? En zijn hier structurele verschillen tussen groepen te ontdekken? Meer in het algemeen: waaraan ontleent het Nederlandse pensioenstelsel zijn legitimiteit?

Op basis van theorieën over legitimiteit stelden we drie hypotheses op, die we toetsten in een vignettenstudie onder 3600 respondenten. Het onderzoek is uitgevoerd met een financiële bijdrage van Network for Studies on Pensions Aging and Retirement (Netspar), die dit onderzoek ook publiceert als Netspar-paper.

Gebruikte databestanden

Pensioenvoorkeuren: LADf1 (2018)