Kansen op sportieve groei?

Een verklarend model van sportdeelname.

Auteurs: Annet Tiessen-Raaphorst, Isolde Woittiez, Frieke Vonk en Ine Pulles (Mulier Instituut).
ISBN/ISSN/anders: 978 90 377 0922 3.

Sport draagt bij aan een gezonde samenleving, waarin mensen zich bij elkaar betrokken voelen.

Kansen op sportieve groei

Anno 2019 doet ruim de helft van de bevolking wekelijks aan sport; de andere helft van de bevolking is niet of minder vaak sportief actief.

Welke kenmerken van mensen, hun sociale of fysieke omgeving of beleid zijn van belang om dit verschil in gedrag te duiden? En in hoeverre zijn die factoren met beleid te veranderen?

In dit rapport is met behulp van een sociaalecologisch model geanalyseerd wat bepalend is voor frequente sportdeelname van jongeren en volwassenen. Ook is de relatie met het verband waarin zij actief zijn (zoals bij een sportvereniging of een commerciële sportaanbieder) onderzocht. Het model is gebaseerd op diverse databestanden, waarin informatie beschikbaar is over sportbeoefening van Nederlanders, omgevingskenmerken en aspecten van sportbeleid in gemeentes.

Op basis van het ontwikkelde model zijn in het rapport twee beleidsscenario’s uitgewerkt. In de eerste gaan de auteurs in op de kans op groei in sportdeelname door volwassenen en welke motieven en belemmeringen daarvoor bepalend zijn. In het tweede scenario besteden de onderzoekers extra aandacht aan de relatie tussen sportdeelname van jongeren en de leefbaarheid van de wijk waarin zij wonen.

Gebruikte databestanden

  • Vrijetijdsomnibus (VTO)
  • Informatie voor Derden (IV3) (CBS)
  • Database Sport  Aanbod (DSA) (Mulier Instituut)
  • Kernindicator Beweegvriendelijke omgeving (KBO) (Mulier Instituut)

Verder is data gebruikt van o.a.:

  • Gemeentefonds 2018
  • Nationale sportweek 2018
  • Jeugdfonds Sport & Cultuur 2018
  • JOGG 2018