Bezorgd naar school

Het SCP onderzocht samen met de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam in hoeverre scholieren (12-16 jaar) die een langdurig ziek gezinslid hebben, verschillen van degenen zonder ziek gezinslid op ervaren gezondheid, psychosomatische klachten, levenstevredenheid en schooldruk. Ook keken we naar tijdsbesteding aan taken thuis en steun vanuit de omgeving als mogelijke verklaringen voor verschillen tussen deze groepen scholieren.

Auteurs: Simone de Roos, Ingrid van Tienen (VU), en Alice de Boer.
ISBN/ISSN/anders 978 90 377 0939 1.

Bezorgd naar school
Beeld: ©HH

De studie is gebaseerd op een enquête die eind 2017 is uitgezet onder scholieren in Nederland (Health Behaviour in School-aged Children studie, HBSC’17). Aan dit onderzoek deden 6500 respondenten van het voortgezet onderwijs mee, inclusief ruim 1200 met een langdurig ziek gezinslid. Langdurig ziek betekent dat het om een situatie gaat die langer dan drie maanden duurt en waarbij sprake is van een lichamelijke of psychische aandoening (zoals kanker, suikerziekte, hartziekten, depressie, verslaving, autisme of een verstandelijke beperking).

Gebruikte databestanden

Health Behaviour in School-aged Children