Beleidssignalement: Mensen met een verstandelijke beperking

Beleidssignalement Maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen

Auteurs: Isolde Woittiez, Evelien Eggink en Mirjam de Klerk

Extra aandacht voor mensen met een verstandelijke beperking blijft – ook na de eerste fase van de coronacrisis – hard nodig. Dit constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in haar beleidssignalement ‘maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen - mensen met een verstandelijke beperking’.

Gebruikte databestanden

Sociaal Domein Index (SDI)