Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen coronamaatregelen

Auteurs: Sander Muns, Martin Olsthoorn, Lisette Kuyper en Jan Dirk Vlasblom

De coronacrisis treft niet iedere werknemer even hard. Het grootste risico om hun baan te verliezen hebben mensen met een flexibel dienstverband in een sector die naar verwachting gaat krimpen. Relatief veel werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond, laag opgeleide mensen en mensen met een arbeidsbeperking voldoen aan beide criteria. Werkverlies bij deze groepen brengt een groot risico op armoede met zich mee. Daarom moet sterker worden ingezet op beleid dat voorkomt dat kwetsbare groepen zich structureel in een risicovolle positie op de arbeidsmarkt bevinden. Omscholing kan hierbij een rol spelen. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau in haar publicatie Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.

Gebruikte databestanden

CBS microdata