Blijvende bron van zorg

Auteurs: Alice de Boer, Mirjam de Klerk, Debbie Verbeek-Oudijk en Inger Plaisier
ISBN: 978 90 377 0960 5

Het beroep op mantelzorgers nam de afgelopen jaren toe. Met name het aandeel mantelzorgers van mensen met psychische problemen groeide. In dit onderzoek beschrijven we de ontwikkelingen in de informele hulp tussen 2014 en 2019. We kijken naar de opvattingen over informele hulp, de aantallen helpers, de veranderingen in zwaarte van het geven van mantelzorg, de ondersteuning die mantelzorgers krijgen en naar de ervaringen van vrijwilligers in de zorg en ondersteuning.

Gebruikte databestanden