Lang niet toegankelijk

Ervaringen van Nederlanders met een lichamelijke beperking als spiegel van de samenleving

Auteurs: Lotte Vermeij en Wendelmoet Hamelink
ISBN: 978 90 377 0983 4

Binnenkort is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in Nederland vijf jaar in werking. Het verdrag bevestigt het recht van mensen met een lichamelijke beperking om gelijkwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving, net als ieder ander. Toch ondernemen mensen met een lichamelijke beperking duidelijk minder dan anderen en voelen zij zich ook minder in staat hun leven naar eigen inzicht in te richten. 

Met deze studie, op basis van interviews en data-analyses, verkent het SCP de toegankelijkheid van het publieke leven voor mensen met een lichamelijke beperking. Welke barrières komen zij tegen, bijvoorbeeld in de openbare ruimte, winkels, cafés, theaters, verenigingen en op het internet? En hoe werken deze door in het gelijkwaardig kunnen participeren? We kijken niet alleen naar de praktische obstakels die mensen tegenkomen, maar ook naar de sociale kanten van toegankelijkheid en het belang van eigen hulpbronnen.

 

Gebruikte databestanden

  • Onderzoek zorggebruik (OZG)
  • Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG), Nivel
  • Inclusieve Ontmoetingsplekken (IO), zie bijlage