Burgerperspectieven 2021 | Kwartaal 2

Auteurs: Emily Miltenburg, Josje den Ridder, Fieke Wagemans en Joep Schaper
ISBN: 978 90 377 0984 1

De maatschappelijke thema’s die volgens Nederlanders de komende periode centraal moeten staan, zijn coronabestrijding en vaccinaties, wonen, het aanpakken van klimaatverandering, gezondheidszorg en het onderwijs. Nederlanders zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijfsleven en de overheid om die problemen aan te pakken, waarbij men vooral van de overheid hoge verwachtingen heeft. Ten opzichte van het najaar van 2020 daalde het politiek vertrouwen van Nederlanders sterk. Vaak genoemde redenen om een gebrek aan vertrouwen te motiveren, zijn het politieke debat over de vastgelopen formatie en de politieke nasleep van de toeslagenaffaire. Een nieuw kabinet krijgt van mensen ook de opdracht om het vertrouwen tussen burgers, overheid en politici onderling te herstellen. Dat ziet het SCP terug in het Continu Onderzoek Burgerperspectieven 2021 waarvoor in april 2021 veldwerk werd gedaan.

Gebruikte databestanden