De toekomst in meervoud

Verhouding beleid-burgers dan en nu.

Auteurs: Anne Roeters en Andries van den Broek

Hoe zou de Nederlandse samenleving er in 2050 uit kunnen zien? En wat zouden daarvan de gevolgen zijn voor de relatie tussen beleid en burgers? Dat zijn geen kleine vragen. Daarop volgen in deze publicatie dan ook geen sluitende antwoorden. Wel doen we een allereerste aanzet om gedachten over de toekomst, en indirect ook over het heden, aan te scherpen. In tegenstelling tot de meeste publicaties van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) is dit stuk niet gebaseerd op empirisch onderzoek, een wetenschappelijke methodiek of een uitgebreide literatuurstudie. Het is een gedachtenexercitie, bedoeld om een gesprek te initiëren over hoe burgers en beleid zich in de toekomst tot elkaar zouden kunnen verhouden.