Position paper: Meer integrale visie op mantelzorg nodig

Input voor rondetafelgesprek Tweede Kamer over mantelzorg op 28 september 2023.

Auteurs: Alice de Boer, Mirjam de Klerk, Edith Josten, Simone de Roos.

Beeld: ©Phil Nijhuis / Phil Nijhuis

De overheid vraagt op verschillende terreinen meer van mensen, onder andere op het gebied van mantelzorg. Maar waar gaat het bij mantelzorgtaken precies om, wie verleent deze zorg aan naasten en hoe kunnen we mantelzorgers het beste ondersteunen? Daarover spreekt de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer op 28 september 2023. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) leverde vooraf input voor dit gesprek in de vorm van een position paper.