Nieuwe publicatie: Editie 7 van 2023

Via deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden van het verschijnen van nieuwe publicaties waar het Sociaal en Cultureel Planbureau aan heeft bijgedragen.

Zicht op zorgen

Eén op de zes volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen. Uit onderzoek ‘Zicht op zorgen’ blijkt dat deze mensen vaak weinig financiële middelen hebben en geen sociaal netwerk om problemen het hoofd te bieden. Mensen met een stapeling van problemen hebben relatief weinig hulpbronnen zoals financiële middelen, opleiding, gezondheid, veerkracht en eigen regie. Daardoor bevinden ze zich relatief vaak in een kwetsbare situatie en kunnen ze vaak minder goed meedoen in de samenleving.

Het onderzoek onderstreept het belang van een brede blik op het dagelijks leven van mensen en het leveren van maatwerk bij hulp en ondersteuning. Er dient daarbij niet alleen naar de problemen van mensen gekeken te worden, maar ook naar de hulpbronnen waar zij over (kunnen) beschikken. Zo kan het voor gemeenten en hulpinstanties zinvol zijn om in te zetten op het versterken van hulpbronnen van mensen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen beter toegang tot ondersteuning hebben en dat de drempels die mensen ervaren om in aanmerking te komen voor voorzieningen in het sociaal domein worden weggenomen. Zo zou ook de informatievoorziening breder toegankelijk en eenvoudiger moeten zijn. 

Het onderzoeksrapport ‘Meer zicht op ouders’ is onderdeel van Zicht op zorgen en gaat dieper in op stapeling van problemen bij ouders met minderjarige kinderen. 
 

Zicht op zorgen

Beeld: ©ANP/Joyce van Belkom

Meer zicht op ouders

Het verdiepende rapport van het bredere onderzoek ‘Zicht op zorgen’ geeft inzicht in de zorgen, problemen en hulpbronnen van ouders met minderjarige kinderen. ‘Meer zicht op ouders’ toont aan dat ruim een op de tien ouders te maken heeft met een stapeling van zorgen of problemen op tenminste drie levensdomeinen. Deze ouders hebben niet alleen zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kinderen, maar hebben ook geldzorgen of zitten in een sociaal isolement. 

Het rapport onderstreept het belang van domeinoverstijgend werken. Dan kan er meer inzicht komen waarom een gezin in een bepaalde situatie zit, wat mogelijk onderliggende problemen zijn en welk soort ondersteuning hier het beste op aansluit. Daarnaast laat het onderzoek zien dat juist ouders met zorgen en problemen over relatief weinig hulpbronnen beschikken en vaak niet kunnen terugvallen op hun netwerk. Er zou aandacht moeten zijn voor het versterken van hulpbronnen en de verwachtingen over ‘zelf- en samenredzaamheid’ moeten realistisch zijn. 
 

Deelrapport Meer zicht op ouders

Beeld: ©ANP

Contact

SCP: info@scp.nl
Pers: pers@scp.nl