Zicht op zorgen

Kerncijfers over de problemen, hulpbronnen, leefsituatie en ondersteuning van mensen in het sociaal domein. 

Auteurs: Mirjam de Klerk, Evelien Eggink, Inger Plaisier, Klarita Sadiraj

Beeld: ©ANP/Joyce van Belkom

Eén op de zes volwassenen in Nederland heeft te maken met een stapeling van problemen. Uit onderzoek ‘Zicht op zorgen’ blijkt dat deze mensen bijvoorbeeld weinig financiële middelen hebben en geen sociaal netwerk om problemen het hoofd te bieden. Mensen met een stapeling van problemen hebben relatief weinig hulpbronnen zoals financiële middelen, opleiding, gezondheid, veerkracht en eigen regie. Daardoor bevinden ze zich relatief vaak in een kwetsbare situatie en kunnen ze vaak minder goed meedoen in de samenleving.

Het onderzoek onderstreept het belang van een brede blik op het dagelijks leven van mensen en het leveren van maatwerk bij hulp en ondersteuning. Er dient daarbij niet alleen naar de problemen van mensen gekeken te worden, maar ook naar de hulpbronnen waar zij over (kunnen) beschikken. Zo kan het voor gemeenten en hulpinstanties zinvol zijn om in te zetten op het versterken van hulpbronnen van mensen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen beter toegang tot ondersteuning hebben en dat de drempels die mensen ervaren om in aanmerking te komen voor voorzieningen in het sociaal domein worden weggenomen. Zo zou ook de informatievoorziening breder toegankelijk en eenvoudiger moeten zijn. 

Het onderzoeksrapport ‘Meer zicht op ouders’ is onderdeel van Zicht op zorgen en gaat dieper in op stapeling van problemen bij ouders met minderjarige kinderen. 
 

Gebruikte databestanden