Deelrapport Meer zicht op ouders

Zorgen, problemen en hulpbronnen van ouders van minderjarige kinderen.

Auteurs: Freek Bucx, Evelien Eggink, Mirjam de Klerk

Beeld: ©ANP

Het verdiepende rapport van het bredere onderzoek ‘Zicht op zorgen’ geeft inzicht in de zorgen, problemen en hulpbronnen van ouders met minderjarige kinderen. ‘Meer zicht op ouders’ toont aan dat ruim een op de tien ouders te maken heeft met een stapeling van zorgen of problemen op tenminste drie levensdomeinen. Deze ouders hebben niet alleen zorgen over de opvoeding of ontwikkeling van hun kinderen, maar hebben ook geldzorgen of zitten in een sociaal isolement. 

Het rapport onderstreept het belang van domeinoverstijgend werken. Dan kan er meer inzicht komen waarom een gezin in een bepaalde situatie zit, wat mogelijk onderliggende problemen zijn en welk soort ondersteuning hier het beste op aansluit. Daarnaast laat het onderzoek zien dat juist ouders met zorgen en problemen over relatief weinig hulpbronnen beschikken en vaak niet kunnen terugvallen op hun netwerk. Er zou aandacht moeten zijn voor het versterken van hulpbronnen en de verwachtingen over ‘zelf- en samenredzaamheid’ moeten realistisch zijn. 
 

Gebruikte databestanden